CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

Chúng tôi thực hiện giao nhận hồ sơ trên toàn quốc. Tại nội thành Hồ Chí Minh, nhân viên giao nhận của Visa Phương Đông sẽ đến tận nơi để lấy hồ sơ hoặc trả kết quả. Tại các khu vực còn lại, công ty thực hiện giao nhận tận nơi thông qua các đối tác vận chuyển với thời gian từ 3-5 ngày.