Đặt vé máy bay nội địa & quốc tế nhanh chóng – uy tín HCM

Visa Phương Đông đã cập nhật lịch bay từ nước ngoài về Việt Namlịch bay từ Việt Nam đi nước ngoài để bạn dễ dàng kiểm tra chuyến bay và đặt vé máy bay nhanh chóng.

Lịch bay quốc tế mới nhất

Dưới đây là lịch trình các chuyến bay đi nước ngoài hoặc vào Việt Nam có nhu cầu cao trong mùa dịch Covid-19. Bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp HOTLINE 094 189 6226 để đặt vé máy bay cho những chuyến bay khác trong 3 tháng tới.

Cập nhật các chuyến bay quốc tế

Lịch bay từ nước ngoài về Việt Nam

Đặt vé máy bay từ nước ngoài về Việt Nam tháng 10/2021

Chuyến bay Hãng bay Ngày bay Tần suất Thời gian bay Hạn chót nộp hồ sơ Hành lý
Vé máy bay từ Hàn Quốc về VN
ICN – SGN
Asiana Airlines 2, 7, 16, 21, 30 19:25 – 22:40 Trước 7 ngày 2 kiện/23kg + 10kg xách tay
Korean Air 7, 14, 21, 28 Thứ 5 hàng tuần 18:40 – 22:05 Trước 7 ngày 1 kiện 23kg + 10kg xách tay
ICN – HAN Asiana Airlines 6, 14, 21, 27 19:30 – 22:00 Trước 7 ngày 2 kiện/23kg + 10kg xách tay
Vé máy bay từ Trung Quốc về VN
CAN – SGN China Southern Airlines 3, 10, 17, 24, 31 Chủ nhật hàng tuần 08:35 – 10:30 Trước thứ 3 hàng tuần 1 kiện 23kg + 7kg xách tay
XMN (Hạ Môn) – HKG – HAN Cathay Pacific 10, 17, 24 Chủ nhật hàng tuần 20:25 – 22:00
23:30 – 00:50 +1
Trước 5 – 7 ngày 1 kiện 30kg + 7kg xách tay
Vé máy bay từ Nhật Bản về VN
NRT – SGN Japan Airlines 6, 13, 20, 27 Thứ 4 hàng tuần 17:45 – 21:55 Trước 9 ngày 2 kiện/23kg + 7kg xách tay
HND – SGN All Nippon Airways 3, 10, 17, 24, 31 Chủ nhật hàng tuần 17:35 – 21:25 Trước 9 ngày 2 kiện/23kg + 7kg xách tay
NRT – HAN Japan Airlines 8, 15, 22, 19 Thứ 6 hàng tuần 18:00 – 21:50 Trước 9 ngày 2 kiện/23kg + 7kg xách tay
NRT – HAN All Nippon Airways 7, 14, 21, 28 Thứ 5 hàng tuần 18:45 – 22:15 Trước 9 ngày 2 kiện/23kg + 7kg xách tay
Vé máy bay từ Singapore về VN
SIN – SGN
Singapore Airlines
3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 Thứ 5 và Chủ nhật hàng tuần 09:45 – 10:55 Trước 7 – 10 ngày 1 kiện 30kg + 7kg xách tay
SIN – HAN 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 Thứ 6 và Chủ nhật hàng tuần 09:15 – 11:25 Trước 7 – 10 ngày 1 kiện 30kg + 7kg xách tay
Vé máy bay từ Đài Loan về VN
TPE – SGN
China Airlines 7, 14, 21, 28 Thứ 5 hàng tuần 08:20 – 10:50 Trước 5 – 7 ngày 1 kiện 35kg + 7kg xách tay
Eva Airways 1, 8, 15, 22, 29 Thứ 6 hàng tuần 09:20 – 11:40 Trước 5 – 7 ngày 1 kiện 35kg + 7kg xách tay
Starlux Airlines 2, 9, 16, 23, 30 Thứ 7 hàng tuần 08:00 – 10:25 Trước 5 – 7 ngày 1 kiện 35kg + 7kg xách tay
TPE – HAN Eva Airways 1, 8, 15, 22, 29 Thứ 6 hàng tuần 09:00 – 11:05 Trước 5 – 7 ngày 1 kiện 35kg + 7kg xách tay
Vé máy bay từ Malaysia về VN Kuala Lumpur – SGN Malaysia Airlines 9, 23 17:35 – 18:45 Trước 7 ngày 1 kiện 30kg + 7kg xách tay
Vé máy bay từ Philippines về VN Manila – SGN Philippine Airlines 6, 20 06:50 – 08:35 Trước 7 ngày 1 kiện 30kg + 7kg xách tay
Vé máy bay từ Dubai UAE về VN DXB – SGN Emirates 2, 9, 16, 23, 30 Thứ 7 hàng tuần 11:35 – 22:00 Trước 7 ngày 1 kiện 35kg + 7kg xách tay
Vé máy bay từ Hongkong về VN
HKG – SGN
Cathay Pacific
4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 Thứ 2 và thứ 6 hàng tuần 16:10 – 17:55 Trước 7 ngày 1 kiện 30kg + 7kg xách tay
HKG – HAN 10, 17, 24 Chủ nhật hàng tuần 23:30 – 00:50 +1 Trước 7 ngày 1 kiện 30kg + 7kg xách tay
Vé máy bay từ Pháp về VN
CDG – SGN Air France 9 22:30 – 15:50 +1 Trước 7 ngày 1 kiện 23kg + 7kg xách tay
CDG – DOH – SGN Qatar Airways 2, 9, 16, 23, 30 Thứ 7 hàng tuần 16:05 – 23:30
12:25 – 23:55
Trước 7 ngày 1 kiện 30kg + 7kg xách tay
CDG – SIN – SGN
Singapore Airlines
3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 Thứ 5 và Chủ nhật hàng tuần 12:00 – 06:50 +1
09:45 – 10:55
Trước 7 – 10 ngày 1 kiện 30kg + 7kg xách tay
CDG – SIN – HAN 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 Thứ 6 và Chủ nhật hàng tuần 12:00 – 06:50 +1
09:15 – 11:25
Trước 7 ngày 1 kiện 30kg + 7kg xách tay
Vé máy báy từ Mỹ về VN
LAX – ICN – SGN
Asiana Airlines
2, 7, 16, 21, 30 12:10 – 17:35 +1
19:25 – 22:40
Trước 5 – 7 ngày 2 kiện/23kg + 7kg xách tay
LAX – ICN – HAN 6, 14, 21, 27 23:00 – 05:00 +2
19:30 – 22:00
Trước 5 – 7 ngày 2 kiện/23kg + 7kg xách tay
Vé máy báy từ Đức về VN
FRA – DOH – SGN
Qatar Airways
2, 9, 16, 23, 30 Thứ 7 hàng tuần 16:50 – 23:50
12:25 – 23:55
Trước 7 ngày 1 kiện 30kg + 7kg xách tay
FRA – DOH – HAN 1, 8, 15, 22, 29 Thứ 6 hàng tuần 16:50 – 23:50
12:40 – 23:55
Trước 7 ngày 1 kiện 30kg + 7kg xách tay
Vé máy bay từ Canada về VN
YVR (Vancouver) – ICN – SGN Korean Air 7, 14, 21, 28 Thứ 5 hàng tuần 14:10 – 17:50 +1
18:40 – 22:05
Trước 7 ngày 2 kiện/23kg + 7kg xách tay
YVR (Vancouver) – ICN – HAN Asiana Airlines 6, 14, 21, 27 13:05 – 16:05 +1
19:30 – 22:00
Trước 7 ngày 2 kiện/23kg + 10kg xách tay
Vé máy bay từ Ấn Độ về VN
DEL – DOH – SGN
Qatar Airways
2, 9, 16, 23, 30 Thứ 7 hàng tuần 03:25 – 05:00
12:25 – 23:55
Trước 7 ngày 1 kiện 30kg + 7kg xách tay
DEL – DOH – HAN 1, 8, 15, 22, 29 Thứ 7 hàng tuần 03:25 – 05:00
12:45 – 23:55
Trước 7 ngày 1 kiện 30kg + 7kg xách tay
Lịch bay từ Việt Nam đi nước ngoài

Đặt vé máy bay từ Việt Nam đi nước ngoài tháng 10/2021

Chuyến bay Hãng bay Ngày bay Tần suất Thời gian bay Hành lý
Vé máy bay từ Việt Nam đi Hàn Quốc
SGN – ICN
Korea Air 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31 23:45 – 06:50 +1 1 kiện 23kg + 10kg xách tay
Asiana Airlines 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 Thứ 4, 6 và Chủ nhật hàng tuần 00:10 – 07:10 2 kiện 23kg + 10kg xách tay
HAN – ICN
Korea Air 1, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 26, 29, 31 23:10 – 05:25 1 kiện 23kg + 10kg xách tay
Asiana Airlines 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 Thứ 3 đến thứ 7 hàng tuần 23:30 – 05:50 2 kiện 23kg + 10kg xách tay
Vé máy bay từ Việt Nam đi Đài Loan
SGN – TPE
China Airlines 7, 14, 21, 28 Thứ 5 hàng tuần 12:00 – 16:30 1 kiện 23kg + 7kg xách tay
Starlux Airlines 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 Thứ 5 và Thứ 7 hàng tuần 11:25 – 16:10 1 kiện 30kg + 7kg xách tay
Eva Air 1-4, 8-11, 13, 15-18, 20, 22-25, 27, 29-31 Thứ 2, 4, 6, 7 và Chủ nhật hàng tuần 12:50 – 17:15 1 kiện 30kg + 7kg xách tay
HAN – TPE
Eva Air 1, 3-6, 8, 10-13, 15, 17-20, 22, 24-27, 29, 31 Thứ 2, 3, 4, 6 và Chủ nhật hàng tuần 12:05 – 15:55 1 kiện 30kg + 7kg xách tay
China Airlines 3, 10, 17, 24, 31 Chủ nhật hàng tuần 11:35 – 15:20 1 kiện 23kg + 7kg xách tay
Vé máy bay từ Việt Nam đi Singapore
SGN – SIN
Singapore Airlines
Hàng ngày
12:30 – 15:30
15:50 – 18:50
1 kiện 30kg + 7kg xách tay
HAN – SIN 12:35 – 17:05
18:50 – 23:25
1 kiện 30kg + 7kg xách tay
Vé máy bay từ Việt Nam đi Malaysia SGN – Kuala Lumpur Malaysia Airlines 2,9,16,23,30 Thứ 7 hàng tuần 19:35 – 22:30 1 kiện 30kg + 7kg xách tay
Vé máy bay từ Việt Nam đi Philippines SGN-MNL Philippines Airlines 6, 20 09:30 – 13:10 1 kiện 30kg + 7kg xách tay
Vé máy bay từ Việt Nam đi Nhật Bản
SGN – NRT (Narita)
Japan Airlines 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30 08:00 – 16:00 2 kiện 23kg + 7kg xách tay
All Nippon Airways 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 07:00 – 15:20 2 kiện 23kg + 7kg xách tay
Vietnam Airlines 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 07:00 – 15:20
01:30 – 09:25
2 kiện 23kg + 10kg xách tay
SGN – HND (Haneda)
Japan Airlines 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 Thứ 2, 4, 6 hàng tuần 23:25 – 06:55 +1 2 kiện 23kg + 7kg xách tay
All Nippon Airways 1-3, 6-10, 13-17, 20-24, 27-31 Thứ 4 đến Chủ nhật hàng tuần 22:45 – 06:55 2 kiện 23kg + 7kg xách tay
HAN – NRT
Japan Airlines Hàng ngày 23:20 – 06:30 +1 2 kiện 23kg + 7kg xách tay
All Nippon Airways 1-3, 6-10, 13-17, 20-24, 27-31
Thứ 4 đến Chủ nhật hàng tuần
23:35 – 06:45 +1 2 kiện 23kg + 7kg xách tay
Vietnam Airlines 1-3, 6-10, 13-17, 20-24, 27-30 00:30 – 07:45
23:35 – 06:45 +1
2 kiện 23kg + 10kg xách tay
Vé máy bay từ Việt Nam đi Hong Kong
SGN – HKG
Cathay Pacific
1, 8, 15, 22, 29 Thứ 6 hàng tuần 19:05 – 22:40 1 kiện 30kg + 7kg xách tay
HAN – HKG 3, 10, 17, 24, 31 Chủ nhật hàng tuần 19:55 – 22:55 1 kiện 30kg + 7kg xách tay
Vé máy bay từ Việt Nam đi Thái Lan SGN – BKK Vietnam Airlines 6, 13, 20, 27 Thứ 4 hàng tuần 16:45 – 18:30 1 kiện 23kg + 10kg xách tay
Vé máy bay từ Việt Nam đi Mỹ HAN/SGN – USA (Los Angeles, San Francisco, Chicago, Washington, Dallas, Atlanta, New York, Houston, San Jose (California), Seattle… Japan Airlines/ All Nippon Airways/ Korean Air/ Asiana Airlines/ Singapore Airlines/Qatar Airways/ Cathay Pacific… Hàng ngày
Lưu ý: Tùy vào điểm đến, ngày và hãng khai thác sẽ có giờ bay khác nhau.
08:00 – 16:00
17:20 – 11:35
2 kiện 23kg + 7kg xách tay
Vé máy bay từ Việt Nam đi Trung Quốc SGN – CAN China Southern Airlines 17, 24, 31 Chủ nhật hàng tuần 12:10 – 16:10 1 kiện 23kg + 7kg xách tay
Vé máy bay từ Việt Nam đi Úc
SGN – SYD
Vietnam Airlines
24 21:45 – 09:10 +1 1 kiện 23kg + 2 kiện xách tay (mỗi kiện 9kg)
SGN – MEL 19, 26 23:00 – 10:30 +1 2 kiện 32kg + 2 kiện xách tay (mỗi kiện 9kg)
Vé máy bay từ Việt Nam đi Canada
HAN – ICN – YYZ (Toronto) Air Canada Hàng ngày
Lưu ý: ngày 1, 2, 8, 15, 16, 22, 23, 29, 30 bay 1 điểm dừng, các ngày còn lại bay 2-3 điểm dừng hoặc nối chuyến khác hãng
23:30 – 05:50
17:15 – 17:10
2 kiện 23kg + 10kg xách tay
SGN – ICN – YYZ Korea Air 1, 3, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31
Lưu ý: ngày 3, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 bay 1 điểm dừng, các ngày còn lại bay 2-3 điểm dừng
23:45 – 06:50
09:35 – 09:55
2 kiện 23kg + 12kg xách tay
Vé máy bay từ Việt Nam đi Pháp
SGN – DOH – CDG
Qatar Airways
3, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28, 31 Thứ 2, 5 và Chủ nhật hàng tuần 01:40 – 05:00
08:10 – 14:05
1 kiện 30kg + 7kg xách tay
HAN – DOH – CDG 1, 2, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 27, 29, 30 Thứ 4, 6, 7 hàng tuần 01:50 – 05:15
08:10 – 14:05
1 kiện 30kg + 7kg xách tay
Vé máy bay từ Việt Nam đi Đức
SGN – DOH – FRA
Qatar Airways
3, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28, 31 Thứ 2, 5 và Chủ nhật hàng tuần 01:40 – 05:00
08:40 – 14:15
1 kiện 30kg + 7kg xách tay
HAN – DOH – FRA 1, 2, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 27, 29, 30 Thứ 4, 6, 7 hàng tuần 01:50 – 05:15
01:40 – 07:15
1 kiện 30kg + 7kg xách tay
Vé máy bay từ Việt Nam đi Ấn Độ
SGN – DOH – DEL
Qatar Airways
3, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28, 31 Thứ 2, 5 và Chủ nhật hàng tuần 01:40 – 05:00
14:10 – 20:45
1 kiện 30kg + 7kg xách tay
HAN – DOH – DEL 1, 2, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 27, 29, 30 Thứ 4, 6, 7 hàng tuần 01:50 – 05:15
13:25 – 20:00
1 kiện 30kg + 7kg xách tay

Dịch vụ xin công văn nhập cảnh cho chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam

Lưu ý: Trong mùa dịch, đa phần các hãng hàng không đều yêu cầu nộp đầy đủ hồ sơ trước 7-10 ngày để xuất vé máy bay. Do đó, quý khách nên chuẩn bị đủ hồ sơ nhập cảnh và lên kế hoạch về thời gian nhập cảnh phù hợp cho chuyên gia nước ngoài.

Vì rất nhiều khách sạn cách ly có quy định về điều khoản book phòng, dời phòng rất nghiêm ngặt, tránh việc lịch trình thay đổi và phải thanh toán phí phạt cho khách sạn.

Để được cập nhật chính xác giá vé máy bay theo lịch trên, vui lòng liên hệ HOTLINE 094 189 6226.

Hướng dẫn cách đặt vé máy bay quốc tế online – Đại lý vé máy bay Visa Phương Đông

Bước 1. Liên hệ HOTLINE 094 189 6226 (SĐT/Zalo/WhatsApp) để được thông báo lịch trình bay bạn cần book. Hoặc tra cứu chuyến bay quốc tế chưa có trong danh sách trên.

Bước 2. Chọn chuyến bay quốc tế quý khách muốn thực hiện.

Bước 3. Thanh toán vé máy bay.

Bước 4. Visa Phương Đông gửi vé máy bay và lưu ý các thủ tục quan trọng kèm theo.

Đặt vé ngay

Vì sao nên book vé máy bay tại Visa Phương Đông?

Uy tín

Visa Phương Đông là TOP 5 đơn vị cung cấp dịch vụ visa và book vé máy bay uy tín tại TP.HCM. Chúng tôi được 200+ khách hàng doanh nghiệp lựa chọn để hỗ trợ việc xuất nhập cảnh cho chuyên gia hàng tháng.

Đa dạng hành trình

Visa Phương Đông hỗ trợ đặt vé máy bay cho tất cả chuyến bay thương mại đang được khai thác bởi các hãng bay trên khắp thế giới.

Tư vấn tận tâm

Đội ngũ tư vấn và đặt vé nhiệt tình, thông thạo tiếng Anh – Trung, sẵn sàng hỗ trợ qua đa kênh giao tiếp: gọi điện trực tiếp, Zalo, WhatsApp, Facebook page, website… Quý khách có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng dịch vụ book vé máy bay quốc tế và giới thiệu cho bất cứ người bạn ngoại quốc nào!

Dịch vụ trọn gói

Không chỉ hỗ trợ đặt vé máy bay xuất nhập cảnh Việt Nam, Visa Phương Đông còn cung cấp dịch vụ nhập cảnh trọn gói cho chuyên gia nước ngoài nhanh chóng. Bao gồm đặt vé máy bay, xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất…

Câu hỏi thường gặp khi đặt vé máy bay

Có thể đổi giờ bay, ngày bay, hành trình bay khi đặt vé máy bay quốc tế tại Visa Phương Đông không?

Điều đó tùy thuộc vào điều kiện vé đã mua. Visa Phương Đông sẽ báo cho bạn điều kiện vé dựa vào mức vé bạn chọn. Nếu bạn muốn có một điều kiện vé linh hoạt hơn, hãy phản hồi ngay trước khi tiến hành thanh toán.

Ngoài hỗ trợ đặt vé máy bay quốc tế mùa dịch, Visa Phương Đông còn cung cấp dịch vụ xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất. Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình đặt vé và di chuyển ra sân bay, hãy liên hệ HOTLINE 094 189 6226 để được hỗ trợ ngay!

Có thể bạn quan tâm: