Chuyên mục: Giấy phép lao động

Chia sẻ kinh nghiệm làm thủ tục xin giấy phép lao động (work permit) cho giáo viên, nhà quản lý, giám đốc điều hành, lao động kỹ thuật cao… Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài.