QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

Khách hàng có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn phương thức phù hợp:

Cách 1. Thanh toán trực tiếp (khách hàng nhận kết quả tại văn phòng Visa Phương Đông)

 • Bước 1. Khách hàng tìm hiểu thông tin về dịch vụ
 • Bước 2. Khách hàng cung cấp thông tin cá nhân để được tư vấn kỹ hơn
 • Bước 3. Khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn và gửi hồ sơ
 • Bước 4. Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt, thẻ ATM nội địa hoặc thẻ tín dụng và nhận kết quả

Cách 2. Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi)

 • Bước 1. Khách hàng tìm hiểu thông tin về dịch vụ
 • Bước 2. Khách hàng cung cấp thông tin cá nhân để được tư vấn kỹ hơn
 • Bước 3. Khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn và gửi hồ sơ
 • Bước 4. Visa Phương Đông gửi kết quả tận nơi thông qua các đối tác vận chuyển
 • Bước 5. Khách hàng nhận kết quả và thanh toán bằng tiền mặt, thẻ ATM nội địa hoặc thẻ tín dụng

Cách 3. Chuyển khoản

 • Bước 1. Khách hàng tìm hiểu thông tin về dịch vụ
 • Bước 2. Khách hàng cung cấp thông tin cá nhân để được tư vấn kỹ hơn
 • Bước 3. Khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn và gửi hồ sơ
 • Bước 4. Khách hàng thanh toán
 • Bước 5. Visa Phương Đông gửi kết quả về tận nơi cho khách hàng