Thời hạn của giấy phép lao động cho người nước ngoài là bao lâu?

Thời hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài là bao lâu? Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại là bao lâu? Hãy cùng Visa Phương Đông tìm hiểu trong bài viết này bạn nhé!

Giấy phép lao động có thời hạn bao lâu?

Theo quy định Luật lao động 2019 thì thời hạn cấp giấy phép lao động tối đa là 2 năm. Doanh nghiệp, tổ chức có thể xin với thời hạn phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động của mình và được gia hạn tối đa 01 lần bằng thời hạn được cấp nhưng không quá 02 năm. Thời hạn giấy phép lao động không phụ thuộc vào thời hạn của hộ chiếu của người lao động. Trong trường hợp hộ chiếu người nước ngoài hết hạn mà giấy phép lao động còn hạn thì doanh nghiệp tổ chức cần làm thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động với việc sửa đổi bổ sung thông tin về số hộ chiếu mới được cấp.

Căn cứ Điều 155 Bộ luật Lao động 2019: “Thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 02 năm, trường hợp gia hạn thì chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 02 năm.”

Thời hạn giấy phép lao động
Thời hạn giấy phép lao động

Căn cứ Điều 10 Nghị định 152/2020 NĐ-CP, thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của một trong các trường hợp sau đây nhưng không quá 02 năm:

  • Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết.
  • Thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam.
  • Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.
  • Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.
  • Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ.
  • Thời hạn đã được xác định trong giấy phép hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
  • Thời hạn trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó.
  • Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.
  • Thời hạn trong văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài trừ trường hợp không phải thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định này.

Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại là bao lâu?

Đối với trường hợp giấy phép lao động được cấp lại do bị mất, hỏng hoặc nội dung ghi trong giấy phép lao động cần được thay đổi thì thời hạn giấy phép lao động này bằng thời hạn cấp giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian người lao động nước ngoài đã làm việc.

Đối với trường hợp giấy phép lao động sắp hết thời hạn (thời hạn còn ít nhất 5 ngày nhưng không quá 45 ngày) thì thời hạn giấy phép lao động này sẽ được tính như trường hợp giấy phép lao động được cấp mới.

Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại
Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại

Trên đây là bài viết về thời hạn giấy phép lao động của Visa Phương Đông. Hy vọng qua bài viết này bạn sẽ hiểu hơn về thời hạn cấp giấy phép lao động. Nếu bạn đang có nhu cầu về dịch vụ xin giấy phép lao động thì đừng ngừng ngại mà hãy liên hệ ngay HOTLINE 1900 63 63 50 của Visa Phương Đông nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *