Chi tiết thủ tục làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Người nước ngoài muốn làm việc hợp pháp tại Việt Nam cần phải xin giấy phép lao động. Vậy thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trong mùa Covid-19 có gì thay đổi? Cùng Visa Phương Đông tìm hiểu nhé!

Những trường hợp nào được miễn giấy phép lao động?

Giấy phép lao động là một trong những điều kiện để người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp được miễn giấy phép lao động. Điều 172 Bộ luật Lao động hiện hành và Điều 7 Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định 3 nhóm người nước ngoài khi vào làm việc tại Việt Nam được miễn giấy phép lao động gồm:

Nhóm 1. Nhóm làm việc tại các doanh nghiệp Việt Nam

1. Là thành viên góp vốn hoặc chủ sở hữu của công ty TNHH

2. Là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần

3. Vào Việt Nam dưới 3 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ

4. Vào Việt Nam dưới 3 tháng để xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia trong và ngoài nước hiện đang ở Việt Nam không xử lý được

5. Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải

6. Vào Việt Nam làm việc tại vị trí chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật dưới 30 ngày và cộng dồn không quá 90 ngày/năm

Miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Quy định về việc miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Nhóm 2. Nhóm làm việc tại các cơ quan, tổ chức của Việt Nam

1. Là trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam

2. Là luật sư nước ngoài đã được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam

3. Thuộc đối tượng theo quy định của Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

4. Vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên môn, kỹ thuật hoặc nhiệm vụ khác phục vụ công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

5. Được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam

6. Tình nguyện viên có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam

7. Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết

8. Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam làm việc sau khi được Bộ Ngoại giao cấp phép, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác

9. Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội

Nhóm 3. Nhóm nghiên cứu, đào tạo

1. Là học sinh, sinh viên học tập, làm việc tại Việt Nam

2. Được cơ quan, tổ chức nước ngoài cử sang Việt Nam giảng dạy, nghiên cứu tại trường quốc tế hoặc được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận vào giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục, đào tạo tại Việt Nam

3. Học sinh, sinh viên học tập tại các trường, cơ sở đào tạo nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam

4. Các trường hợp khác

Người nước ngoài được cấp giấy phép lao động theo những trường hợp nào?

Người nước ngoài thuộc diện được cấp giấy phép lao động (Work permit) nếu:

 • Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp
 • Vào thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế
 • Cung cấp dịch vụ theo hợp đồng
 • Vào Việt Nam chào bán dịch vụ
 • Làm việc cho tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế được phép hoạt động theo quy định của pháp luật
 • Tình nguyện viên nước ngoài
 • Chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại
 • Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật
 • Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam

Dịch vụ làm work permit wp cho người nước ngoài.

Hướng dẫn chi tiết thủ tục xin Work Permit cho người nước ngoài.

Các văn bản pháp luật quy định về việc xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18/6/2012 và có hiệu lực kể từ 1/5/2013

– Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm tại việc tại Việt Nam

– Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016 và các biểu mẫu liên quan đến việc xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài 

– Nghị định 140/2018/NĐ-CP quy định và sửa đổi một số điều của bộ luật lao động và nghị định 11/2016/NĐ-CP về thủ tục cấp giấy phép lao động, hồ sơ giấy phép lao động và thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động được sửa đổi rút ngắn hơn quy định trước đây

– Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/08/2017 của bộ lao động thương binh và xã hội. Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam qua mạng điện tử

– Danh sách số 143/KCB-PHCN&GĐ ngày 05/02/2015 của Bộ Y tế về việc cập nhật, bổ sung danh sách bệnh viện, phòng khám có đủ điều kiện theo thẩm quyền khám sức khỏe cho người nước ngoài khi làm thủ tục giấy phép lao động 

Giấy phép lao động có thời hạn bao lâu?

Theo quy định của pháp luật về lao động, giấy phép lao động cho người nước ngoài có thời hạn tối đa 2 năm.

Quy định về hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ban hành ngày 03/02/016 quy định chi tiết một số điều của luật lao động về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam:

– Chức danh Chuyên gia phải đáp ứng đủ 2 điều kiện. Đó là có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và ít nhất 3 năm kinh nghiệm. Yêu cầu về kinh nghiệm tối thiểu so với nghị định 102/2013/NĐ-CP giảm xuống còn 3 năm.

– Chức danh Quản lý: gồm các vị trí như nhà quản lý, giám đốc điều hành… Những vị trí trước đây như: trưởng phòng, quản lý sản xuất, chủ quản… đối chiếu quy định mới tại Nghị định 11/2016/NĐ-CP không còn phù hợp chức danh nhà quản lý hay giám đốc điều hành nữa.

– Chức danh Lao động kỹ thuật phải đảm bảo 2 điều kiện. Đó là được đào tạo 1 năm chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo.

– Trước thời điểm dự kiến người nước ngoài bắt đầu làm việc chính thức tại doanh nghiệp ít nhất 30 ngày, doanh nghiệp, tổ chức phải xin công văn chấp thuận tuyển dụng lao động người nước ngoài do Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc thành phố nơi doanh nghiệp đang hoạt động cấp.

– Người nước ngoài nếu chưa từng đến Việt Nam phải có lý lịch tư pháp nước ngoài. Với trường hợp đã nhập cảnh Việt Nam có đăng ký tạm trú, tạm vắng thì có thể xin lý lịch tư pháp Việt Nam tại Sở Tư pháp tỉnh, thành phố nơi người đó đăng ký tạm trú hoặc sử dụng lý lịch tư pháp tại nước ngoài.

Thủ tục và quy trình xin cấp giấy phép lao động Việt Nam cho người nước ngoài

Bước 1. Doanh nghiệp, tổ chức xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài

Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Theo quy định mới từ thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 02/10/2017, người sử dụng lao động còn có thể thực hiện nộp tờ khai và báo cáo này thông qua cổng thông tin điện tử http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn/ theo thủ tục sau:

– Người sử dụng lao động đăng ký tài khoản tại cổng thông tin điện tử nêu trên và nộp hồ sơ bằng tài khoản đã lập, trong thời hạn ít nhất là 20 ngày trước ngày dự kiến sử dụng lao động nước ngoài.

– Trong vòng 12 ngày kể từ ngày nhận được tờ khai và báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài hợp lệ, cơ quan chấp thuận sẽ gửi kết quả qua thư điện tử của người sử dụng lao động. Nếu hồ sơ nộp chưa hợp lệ, cơ quan chấp thuận sẽ ra thông báo chỉnh sửa.

– Sau khi có chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài, người sử dụng lao động nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện hồ sơ bản gốc cho cơ quan chấp thuận. Trong thời hạn 8 giờ kể từ khi nhận được bản gốc hồ sơ, cơ quan chấp thuận sẽ trả bản gốc kết quả chấp thuận cho người sử dụng lao động.

–  Mẫu báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài (theo mẫu thông tư 40/2106/TT-BLĐTBXH). 

Bước 2. Nộp hồ sơ cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định mới 

Hồ sơ xin cấp mới Work Permit (WP) cho người nước ngoài tại Việt Nam gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo mẫu số 7. Tải tại đây
 • Giấy chứng nhận sức khỏe khám tại nước ngoài hoặc giấy khám sức khỏe tại các bệnh viện, phòng khám, có sở y tế của Việt Nam đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế (trong thời hạn 12 tháng). Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, người nước ngoài phải xin giấy chứng nhận sức khỏe sau khi nhập cảnh Việt Nam
 • Lý lịch tư pháp của người nước ngoài cấp tại nước ngoài hoặc phiếu lý lịch số 1 được cấp tại Việt Nam (không quá 6 tháng)
 • Văn bản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài
 • Bản chứng thực hộ chiếu và visa của người nước ngoài
 • Văn bản chứng minh là quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật, giáo viên: bằng đại học, giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc nước ngoài tối thiểu 3 năm. Ngoài ra, các ngành nghề có yêu cầu đặc biệt (cầu thủ bóng đá, phi công, bảo dưỡng máy bay…) hoặc các lao động nước ngoài cung cấp dịch vụ, thực hiện hợp đồng, chào bán dịch vụ… tại Việt Nam, hồ sơ sẽ bao gồm các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.
 • 2 ảnh màu, kích thước 4x6cm, phông nền trắng, không đeo kính
 • Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài. Tùy từng trường hợp theo quy định: quyết định bổ nhiệm của công ty mẹ, hợp đồng lao động, điều lệ công ty…

Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam cho người nước ngoài.

Hồ sơ làm giấy phép lao động Work Permit cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Lưu ý:

Các giấy tờ được cấp ở nước ngoài hoặc được cấp bởi cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch thuật công chứng bằng tiếng Việt.

Bạn đang gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị hồ sơ xin Work Permit (WP)? Người nước ngoài chỉ có công ty bảo lãnh nhưng không cung cấp được những giấy tờ yêu cầu để xin giấy phép lao động (bằng đại học, lý lịch tư pháp, xác nhận kinh nghiệm…)? Đừng ngần ngại liên hệ HOTLINE 094 367 6226 để được tư vấn hỗ trợ cho những trường hợp thiếu hồ sơ.

Nơi nộp hồ sơ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

Nếu đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ qua Internet, thời hạn trả kết quả sẽ là 5 ngày. Cơ quan chấp thuận sẽ cấp giấy phép lao động nếu hồ sơ hợp lệ hoặc ra thông báo chỉnh sửa hồ sơ nếu có sai sót. Sau khi nhận được giấy phép lao động qua thư điện tử, người sử dụng lao động sẽ nộp bản gốc hồ sơ cho cơ quan cấp phép và nhận bản gốc giấy phép lao động. 

Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp: nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động tại ban quản lý các khu công nghiệp nơi doanh nghiệp có trụ sở.

Doanh nghiệp có trụ sở thông thường: nộp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố).

Tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế, hiệp hội… nộp hồ sơ tại Cục Việc làm – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH.

Thời gian làm thủ tục cấp giấy phép lao động Việt Nam cho người nước ngoài

Thời gian theo quy định để cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài là 7 ngày làm việc. Được tính kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ nếu là nộp trực tiếp.

Sau khi có giấy phép lao động, người nước ngoài có thể làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú. Thời hạn của thẻ tạm trú phụ thuộc vào thời hạn của giấy phép lao động.

>>Xem thêm: Thủ tục làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài có giấy phép lao động tại Việt Nam

Các câu hỏi thường gặp khi xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

1. Giấy phép lao động bị mất, hư hỏng, có thông tin cần thay đổi hoặc bổ sung phải xử lý như thế nào?

Trong trường hợp này, người nước ngoài phải thực hiện thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động. Hồ sơ xin cấp lại WP như sau:

 • Giấy phép kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp, giấy phép văn phòng đại diện…
 • Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (mẫu 07)
 • 2 ảnh 4x6cm, nền trắng, chụp không quá 6 tháng
 • Hộ chiếu sao y chứng thực
 • Giấy phép lao động đã được cấp. Trừ trường hợp bị mất phải có xác nhận lý do mất của công an cấp xã, phường

Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài.

2. Thủ tục gia hạn giấy phép lao động gồm những gì? Cần gia hạn giấy phép lao động trước ngày hết hạn bao lâu?

Hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động gồm:

 • Giấy phép kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp, giấy phép văn phòng đại diện…
 • Hộ chiếu bản sao có chứng thực
 • Mẫu công văn chấp thuận tuyển dụng lao động người nước ngoài. Để xin được mẫu này, người sử dụng lao động phải đăng ký nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài theo mẫu 01. Mẫu số 1 phải được xin trước 30 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn. Tải mẫu số 1 tại đây
 • Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (mẫu 07)
 • Bằng cấp đại học, cao đẳng, trung cấp
 • Xác nhận kinh nghiệm. Nếu giấy phép lao động cũ có thời hạn 2 năm, chỉ cần xác nhận thêm 1 năm nữa là đủ
 • Giấy chứng nhận sức khỏe tại nước ngoài hoặc bệnh viện Việt Nam được Bộ Y tế quy định, có thời hạn 12 tháng

Thời gian giải quyết gia hạn giấy phép lao động là 7 ngày làm việc.

3. Người nước ngoài đổi công ty có thể sử dụng giấy phép lao động ở công ty cũ không?

Câu trả lời là không. Khi đổi công ty, họ phải xin giấy phép lao động theo công ty bảo lãnh mới. Thủ tục xin cấp giấy phép lao động mới cũng được thực hiện phần trên.

Dịch vụ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài uy tín ở TP.HCM

Visa Phương Đông là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ xuất nhập cảnh. Hơn +3500 khách hàng cá nhân, doanh nghiệp ở Tp.HCM (Sài Gòn), Long An, Bình Dương, Biên Hòa, Cần Thơ… đã được hỗ trợ thành công. Đây là một trong những công ty dịch vụ visa uy tín ở TP. Hồ Chí Minh có thể hỗ trợ khách hàng toàn bộ thủ tục xin giấy phép lao động.

 • Bổ sung hồ sơ xin Work Permit (giấy xác nhận kinh nghiệm, bằng đại học, lý lịch tư pháp…)
 • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng
 • Giao nhận hồ sơ miễn phí tận nơi
 • Chi phí hợp lý
 • Đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm
 • Dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài. Hỗ trợ quốc tịch Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ, châu Âu. Và các quốc tịch khó (châu Phi), Trung Đông…

Bạn đang gặp khó khăn khi xin giấy phép lao động cho người nước ngoài? Đừng ngần ngại liên hệ HOTLINE 094 367 6226, đội ngũ tư vấn của Visa Phương Đông luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

Block "lien-he-hop-tac" not found

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

094 189 6226